top of page
Förövaren i våld i nära relation är en nuvarande eller en före detta partner

deAKT erbjuder dig mer information nedan

sirisvisual-lcfZmDhQP5g-unsplash.jpg
Sexuellt
Latent
Statistik
42%

lägger mer än halva sin arbetstid på sin utsatthet i stället för att jobba

>70%

 av de män som slår har sett pappa slå mamma

53%

har någon gång varit sjukskrivna pga sin utsatthet

1/10

barn ser sin pappa slå sin mamma

89%

av de utsatta hävdar att stöttning av arbetsgivaren skulle underlättat deras
situation och där med även deras resultat på jobbet

20%

Personer som är utsatta för våld i nära relationer är ca 20% mer sjukskrivna än snittsvensken

98%

önskar att arbetsgivaren konfronterat dem om deras situation i hemmet

Symtom

Personer som är utsatta för våld i nära relation är överrepresenterade bland personer som övernyttjat alkohol, tabletter och andra narkotikaklassade preparat

Mer om våld i nära relation

Våld i nära relation grundas i vanmaktskänslor hos förövaren som på grund av dessa känslor söker makt.

Våld i nära relation är ett av Sveriges största hälsoproblem, men eftersom vi sällan blir vittne till det är det lätt att blunda för det.

 

Våld i nära relation normaliseras snabbt och de utsatta har själv svårt att förstå var gränsen går. De utsatta börjar snart försvara förövaren och själva ta på sig skulden för förövarens beteende.

Vad är våld i nära relation?

Varför stannar personer som utsätts för våld i nära relation kvar?

 

För att svara på detta så måste man förstå normaliseringsprocessen. Normaliseringsprocessen lär vi oss förstå i både vår grundutbildning och chefsutbildning.

psychology_green_24dp.png

Psykiskt

Bryta ned, kränka, nedvärdera, skam belägga, trakassera

handyman_black_24dp.png

Materiellt

Förstöra eller hot om förstörelse

pan_tool_green_24dp.png

Fysiskt

Slå med tillhyggen, knytnävar, sparka, nypa, dra i håret

transgender_green_24dp.png

Sexuellt

Våldtäkt, husfridssex, påtvingade sexuella handlingar

payments_green_24dp.png

Ekonomiskt

Kontrollera hushållets ekonomi genom ”veckopeng”

mood_bad_green_24dp.png

Latent

Extrem rädsla som kan ge fysiska sjukdomssymptom

Image by James A. Molnar
Hur skiljer sig våldet mellan män och kvinnor i hetero och samkönade relationer?
 • 20% av alla svenskar över 18 år har någon gång blivit utsatta för våld i eller efter en parrelation
   

 • 1 av 4 kvinnor och 1 av 6 män utsätts för våld i nära relation
   

 • Det grova, fysiska våldet är mer utbrett bland män som slår kvinnor samt inom samkönade relationer

Materiellt
Signaler som kan tyda på utsatthet av våld i nära relation
signs_green_24dp.png
 • Isolering (tvingad eller vald, drar sig undan)

 • Nedstämdhet

 • Blåmärken (”hur fick du de där”)

 • Konstant koll på mobilen (vill kunna bekräfta vid kontakt)

 • Sjukskrivning

 • Ofta återbud

 • Bortförklaringar

 • Tar på sig skulden

 • Överkonsumtion av alkohol, tabletter och andra drogklassade preparat

Fästpunkt 1
För dig som är utsatt
Fästpunkt 2

Är du utsatt , misstänker du att någon är utsatt eller är du barn eller anhörig till en utsatt?

sos.png

RING 112 om det är risk för livet

kvinnofridslinjen.png

Kvinnofridslinjen 020-505050

unizon_logga.png

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Hitta stöd

rfsl.png

RFSL och RFSL Ungdom har många stödverksamheter över landet. Här hittar du kontaktuppgifter till dem samlade. Det handlar om individuellt samtalsstöd, Newcomers och testning.

alla kvinnors hus.png

AKH ger samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende till kvinnor, män och barn.

manscentrum.png

Manscentrum är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris.

killar_se.png

Killar.se - Är du kille och 10-25 år och behöver prata med någon? Här erbjuds chatt, digitala samtal samt gruppsamtal

Akillesjouren i uppsala.jpg
Image by Andreas Dress

Lämna en relation med våld

Den absolut farligaste/mest utsatta tiden för en person som utsätts för våld i nära relation är när förövaren misstänker att offret tänker lämna/när personer lämnar/har lämnat. Givet att förövarens handlingar är en reaktion på att kontrollera då den känner vanmakt är dessa tillfällen kvitton på att förövaren misslyckats vilket kan leda till nya tillvägagångssätt alternativt eskalera i grad och i vissa fall även leda till att förövaren dödar sitt offer.

Om förövarna

Enligt klassisk syn på och myt om manlighet får män inte ha känslor, och en man som visar känslor uppfattas som svag. Detta leder till att förtryckta känslor omvandlas till ohälsosamma känslor som tar sig i uttryck som aggressivitet. Män som uppfattar att de bör leva upp till den klassiska manliga myten samtidigt som de har svårigheter med att göra det, är mest benägna att ta till fysiskt våld. Att vara icke emotionell skapar alltför känslosamma känslor vilket leder till skam, vilket är tabu och en svaghet.

 • Förövarna uppvisar sällan annat kriminellt beteende vilket gör dem svåra att upptäcka
   

 • Förövarna anser, till stor del, att de inte utövar våld i nära relation och de manliga förövarna ser ner på sina gelikar och tar grovt avstånd från dem och deras beteenden

creativ-94-5X5-iyx1SP0-unsplash.jpg
valjattsluta_logo_2.png
Välj att sluta vara förövare
Välj att sluta
Nyttiga länkar

Nationellt Centrum för Kvinnofrid

nck.uu.se

Brottsförebyggande rådet

bra.se

bottom of page