top of page

deAKT har tagit fram ett program för att minska sjukskrivningar, öka lojalitet samt effektivisera bolagen

Vi hjälper arbetsgivare att stötta anställda som är utsatta för våld i nära relation. Vi jobbar proaktivt och löpande med att stötta arbetsgivaren i sitt agerande för att optimera resultat samtidigt som medarbetarna mår bättre

thisisengineering-raeng-p5wrlynJR4A-unsplash.jpg

Vad deAKT gör för ert företag

home_work_green_24dp.png

Utbildar anställda inom våld i hemmet

support_agent_green_24dp.png

Hjälper företaget hitta rätt anonym hjälplinje

analytics_green_24dp.png

Presenterar benchmark mot andra företag samt ger rekommendationer

supervised_user_circle_green_24dp.png

Utbildar chefer i "det svåra samtalet"

card_travel_green_24dp.png

Hjälper företaget följa upp chefers jobb

anchor_green_24dp.png

Stöttar ert företag under vägen till ett bättre klimat för era anställda

Vad deAKT gör

10 steg till medlemskap

1. Uppförandekod signeras av ledningsgrupp

2. Ansvarig person på företaget utses och godkänns av deAKT

3. Stödlinje godkänns av deAKT

4. Brandtal till anställda från VD inom två veckor efter antaget medlemskap

5. Tydlig information om medlemskapet, vad det erbjuder de anställda samt stödlinjer och kontaktpersoner på intranät

6. Utbilda samtliga chefer på företaget i "det svåra samtalet" inom två månader från lansering

7. Digital utbildning inom våld i nära relation för samtliga anställda

8. Samtliga chefer ställer frågan ”känner du dig trygg i hemmet” på det årliga medarbetarsamtalet

9. Av deAKT tre förutbestämda frågor om chefen, utsatthet och förövare i årliga medarbetarenkäten, inklusive benchmark

10. Information om medlemskapet inom 2 första veckorna för nyanställd

Hur det går till
Hur medlemmars framgångar mäts
sick_green_24dp.png

Sjukskrivningar

search_help_green_24dp.png

Antal utsatta som sökt hjälp genom företaget

contact_phone_green_24dp.png

Nyttjande av stödlinje

Fyll i formuläret
Fyll i formuläret nedan så
kontaktar vi er (inom 48 timmar)
Antal anställda

Tack! Vi kontaktar er snarast.

bottom of page